Linearni sistemi

Lineari Rainfine. Linearni sistemi za navodnjavanje kišenjem. Kod ovih sistema tornjevi se kreću istom brzinom i u istom pravcu.

Dužina sistema se prilagođava za površinu koja se navodnjava. Može da iznosi od 120 do 800m . Cevovod je postavljen na A nosače koji se nalaze na međusobnom rastojanju od 41 do 61 m, zavisno od ukupne dužine sistema. Visina nosača se podešava na rasponu od 2,95 do 3,75m, a visina rasprskivača se podešava u zavisnosti od visine kulture koja se navodnjava.

Glavna prednost je pogodnost ravnomernog navodnjavanja kulture na čitavom polju uključujući i uglove.