Centar pivot sistemi

Centar pivot sistemi za navodnjavanje kišenjem sa stalnim pomeranjem oko centralne tačke- ose pivota. Veoma jednostavna instalacija sistema, centralni toranj se fiksno nalazi na jednom mestu, gde se dovodi voda. Time se dostiže siguran rad uz malu potrebu radne snage.

Dužina sistema se prilagođava za površinu koja se navodnjava. Može da iznosi od 120 do 800m . Prednost ovog sistema je što se uz manje rada i manjeg utroška vode navodnjava od 10 do 200 ha površine. Cevovod je postavljen na A nosače koji se nalaze na međusobnom rastojanju od 41 do 61 m, zavisno od ukupne dužine sistema. Visina nosača se podešava na rasponu od 2,95 do 3,75m, a visina rasprskivača se podešava u zavisnosti od visine kulture koja se navodnjava.

Glavna prednosti sistema je stalno kretanje brzinom od 1 do 142 m/h čime se smanjuje potreba za radnom snagom uz ravnomerno navodnjavanje i niske gubitke vode.

 

Prečnik cevi Dužina segmenta Visina tornja Visina segmenta Dužina krajnjeg segmenta
10"-254mm 41.15m 4m 2.79-4.32m 41.15m
8"-203mm 41.15m 3.9m 2.92-4.45m 41.20m
8"-203mm 47.85m 3.9m 3.00-4.52m 47.85m
8"-203mm 54.56m 3.9m 2.90-4.52 54.53m
6-5/8"-168mm 41.15m 3.9m 2.95-4.52m 41.15m
6-5/8"-168mm 47.85m 3.9m 3.02-4.62m 47.88m
6-5/8"-168mm 54.56m 3.9m 2.90-4.52m 54.53m
6-5/8"-168mm 61.26m 3.9m 3.07-4.60m 61.01m
5-9/16"-141mm 47.85m 3.9m 2.97-4.60m 48.01m
5-9/16"-141mm 54.56m 3.9m 2.90-4.52m 54.56m

Galerija

Preuzmi katalog