Linearni sistemi

Lineari Rainfine. Linearni sistemi za navodnjavanje kišenjem. Kod ovih sistema tornjevi se kreću istom brzinom i u istom pravcu.

Dužina sistema se prilagođava za površinu koja se navodnjava. Može da iznosi od 120 do 800m . Cevovod je postavljen na A nosače koji se nalaze na međusobnom rastojanju od 41 do 61 m, zavisno od ukupne dužine sistema. Visina nosača se podešava na rasponu od 2,95 do 3,75m, a visina rasprskivača se podešava u zavisnosti od visine kulture koja se navodnjava.

Glavna prednost je pogodnost ravnomernog navodnjavanja kulture na čitavom polju uključujući i uglove.

 

Prečnik cevi Dužina segmenta Visina tornja Visina segmenta Dužina krajnjeg segmenta
10"-254mm 41.15m 4m 2.79-4.32m 6.7m
8"-203mm 41.15m 3.9m 2.92-4.45m 13.41m
8"-203mm 47.85m 3.9m 3.00-4.52m 13.41m
8"-203mm 54.56m 3.9m 2.90-4.52 13.41m
6-5/8"-168mm 41.15m 3.9m 2.95-4.52m 20.12m
6-5/8"-168mm 47.85m 3.9m 3.02-4.62m 20.12m
6-5/8"-168mm 54.56m 3.9m 2.90-4.52m 20.12m
6-5/8"-168mm 61.26m 3.9m 3.07-4.60m 20.121m
5-9/16"-141mm 47.85m 3.9m 2.97-4.60m 26.82m
5-9/16"-141mm 54.56m 3.9m 2.90-4.52m 26.82m

Galerija

Preuzmi katalog