Setvospremači

BSB Agro setvospremači su domaći proizvodi, koji predstavljaju najkvalitetnije rešenje za
predsetvenu pripremu zemljišta. U cilju postizanja vrhunskog prinosa, BSB setvospremači
poseduju sledeće funkcije:
Praćenje terena: Table sa radnim telima nisu
kruto vezani za gredu mašine, već imaju
slobodo kretanje u osi horizontalne šipke.
Zahvaljujući tome, mašina savladava skrivene
neravnosti terena.
Podešavanje visine table sa radnim telima.
Visina se podešava pomoću paralelogramskog
mehanizma u opsegu od 0 do 160mm. Na taj
način se podešava dubina rada. Mehanizam
za podešavanje je zaštićena od korozije
cinkovanjem.
Hidraulično otvaranje i zatvaranje krila se
vrši pomoću hidrauličnih cilindara dvostrukog
dejstva. Sklopljena oruđa je bezbedna i
kompaktna za transport i skladištenje.

 

Kod naših setvospremača osnovna oprema je
prednja daska (prednji ravnjač) za ravnanje
zemljišta i razbijanje grudvi, kao i zadnji dupli
red rotora za sitnjenje, rastresanje i prevrtanje
zemljišta. Rotori svojom težinom sabijaju
zemljište pri čemu stvaraju idealnu posteljicu
za seme. Rotori takođe kopiraju teren za
postizanje najboljeg rezultata rada.

 

Tip mašine Radni zahvat Br. S opruge Razmak S opruga Broj hidrocilindara Greda Konstrukcija Težina Potrebna snaga (KW/KS)
Springer 2.8 2.8m 28kom. 100mm 0kom. 120x120mm Dve table na osnovnoj gredi 980kg Min.:61/45 Opt.:58/80
Springer 4.2 4.2m 42kom. 100mm 2 cilindra dvostrukog dejstva 140x140mm Jedna tabla na osnovnoj gredi+jedna-jedna tabla na krilima 1450kg Min.:58/80 Opt.:88/120
Springer 5.6 5.6m 56kom. 100mm 2 cilindra dvostrukog dejstva 140x140mm Dve table na osnovnoj gredi+jedna-jedna tabla na krilima 1910kg Min.:88/120 Opt.:118/160
Springer 7.0 7m 70kom. 100mm 2 cilindra dvostrukog dejstva 150x150mm Jedna tabla na osnovnoj gredi+dve-dve table na krilima 2370kg Min.:118/160 Opt.:147/200

 

Dodatna oprema Opis
1. Poništivač traga traktora
2. Svetlosna signalizacija
3. Zatvorene ležajne jedinice za rotore

Galerija

Preuzmi katalog