bsb-agro-subirrigacija-podzemno-navodnjavanje-7

Voda i hraniva dospevaju direktno u zonu korenovog sistema. Bez gubitaka, bez isparavanja.

Preuzmi katalog