Vesti

GMO u Srbiji – Oni odlučuju o GMO – 2.deo

Ministarstvo poljoprivrede, uz saglasnost Ministarstva zdravlja, formiralo je Stručni savet za procenu rizika u oblasti bezbednosti hrane, koji će činiti 15 eksperata iz različitih oblasti.

Pravo glasa imaće stalni članovi, koji će, između ostalog, odlučiti i o prometu genetski modifikovanih organizama (GMO) u Srbiji. Koordinator grupe je Nenad Dolovac, doktor biotehničkih nauka, a još je šest stalnih članova Saveta, između kojih će biti izabran i predsednik ovog tela.

Koordinator:

 • Dr. Nenad Dolovac, doktor biotehničkih nauka

 

Stalni članovi saveta:

 • Prof.Dr Ivan Stanković, profesor na Farmaceutskom fakultetu
 • Prim.Dr Vens Pantić-Palibrk, specijalista higijene
 • Prof.Dr Neđeljko Karabasil, profesor-doktor veterinarskih nauka
 • Dr. Vesna Đorđević, doktor bitehničkih nauka
 • Dr.Sc.Med. Jelena Gudelj-Rakić, doktor medicinskih nauka
 • Prof.Dr Igor Jajić, Prosefor Poljoprivrednog fakulteta

 

Članovi saveta:

 • Dr Vet.Med. Zoran Mićović, doktor Veterinarskih nauka
 • Goran Popović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača
 • Dr Sc. Raša Milanov, predstavnik Ministarstva zdravlja
 • Dr Dragana Jović, Institut “Batut”

 

Članovi po funkciji

 • Predstavnik uprave za Veterinu
 • Predstavnik Uprave za zaštitu bilja
 • Predstavnik poljoprivredne inspekcije

 

Sekretar saveta

 • Dr Vet.Med. Tamara Bošković

 

GMO paradajz

– Ministar Branislav Nedimović je najavio da će poslednju reč o prometu GMO imati struka, a ne politika. Svoje obećanje je i ispunio i formirano je ovo stručno telo, koje ima zadatak da se bavi kompletnom proverom kvaliteta hrane u Srbiji. Drugim rečima, obavljaće se provera ispravnosti namirnica, ali i postavljati standardi za sredstva koja služe kao zaštita u proizvodnji i prometu hrane.

 

Tim stručnjaka preuzeo je veliku odgovornost na sebe jer će, između ostalog, oni biti ti koji će dati poslednju reč kada je u pitanju odluka o prometu GMO

– Činjenica je da, ako Srbija želi u Svetsku trgovinsku organizaciju, mora neke stvari da ispuni. Reč je, pre svega, o prometu GMO, što je uslov za ovo članstvo. Ta politička odluka mora da bude doneta nakon stručne. Struka, naime, treba da utvrdi da li su ovi organizmi štetni po zdravlje. Treba da se zna da je stručni savet potpuno autonoman i da će njihova naučna saznanja biti presudna i oko GMO, kao i kompletne provere kvaliteta hrane. Postoje i članovi koji nemaju pravo glasa, međutim, imaće konsultativnu ulogu i njihovo mišljenje će se uvažavati

 


U prošlom delu smo pisali o skrivenim tajnama GMO! Pročitajte kako da se zaštitite.

Sledeće nedelje je tema: Kako prepoznati GMO?

 


Proverite našu ponudu prskalice, mađarskog proizvođača Malupe Agro.


 

 

 

Izvor: Blic